Forside  ->  Om ÅF   ->   Friskolens venner   ->   Hvem er vi?

Århus Friskoles Venner er flyttet over på Facebook. Hvis du trykker på Synes godt om på vores Facebook side, kan du følge med, når der er opdateringer. Klik på billedet eller her for at se vores side på Facebook

 

_____________________________________________________________________________________________________________

ÅRHUS FRISKOLES VENNER

 

Hvem er vi ?

Århus Friskoles Venner er en støtteforening, dannet omkring Århus Friskole i Stautrup.

Vore medlemmer er især tidligere forældre, lærere og elever – og alle der har interesse for,

hvad der foregår på Århus Friskole.

 

Foreningen er almennyttig og har som formål at støtte skolen og tage initiativ til kulturelle

og pædagogiske arrangementer på skolen eller  i medlemskredsen. Foreningen formidler

oplysninger om skolen og om arrangementer på skolen til medlemmerne. Foreningen formidler

viden og kunnen i medlemskredsen til skolen.

 

Alle, der går ind for formålet, og som betaler kontingent, kan blive medlem af foreningen.

 

Sådan begyndte det…

Århus Friskoles venner blev dannet på en stiftende generalforsamling d. 23. maj 1996.

Der blev valgt en bestyrelse bestående af 4 valgte medlemmer og et medlem, udpeget blandt

lærerne på skolen. Desuden deltager to valgte suppleanter i bestyrelsens arbejde.

 

Det vil vi

Vi bestræber os på at holde ca. 2 arrangementer om året. Det ene i forbindelse med

vores årlige generalforsamling. – Til de 2 store fester på skolen, ”høstival” og ”fastelavn”

indretter vi en ”ollebar”. Vores overskud herfra går til den arrangerende 8. Klasse

og deres udenlandsrejse.

 

Vi vil gerne være et forum for pædagogiske diskussioner. Vi vil gerne fortsat have en

mulighed for at følge med i skolens liv, selv om vi ikke længere har direkte tilknytning

til skolen, og vi vil arbejde for at bevare skolens historie.

 

Vi vil være et forum, hvor mennesker kan mødes, mindes og hygge sig sammen.

 

Det koster det

Kontingentet er på 100 kr. om året for ordinært medlemskab, 300 kr. for støttemedlemsskab.

For kontingentet får du tilsendt invitationer til vore arrangementer og til fester på skolen.

Du får gratis adgang til arrangementer som vi opkræver entre til. For støttemedlemsskab

får du desuden tilsendt ”pædagogisk rapport” .