Forside  ->  Om ÅF   ->   Vurderinger og lign.   ->   Karakterer   ->   2010

 

 

Standpunktskarakterer

Dansk

Læsning

 9,47(15)

 

Retskrivning

 7,13(15)

 

Skriftlig fremstilling

 6,93(15)

 

Orden

 7,27(15)

 

Mundtlig

 7,2(15)

Matematik

Matematiske færdigheder

 7,8(15)

 

Matematisk problemløsning

 8,13(15)

 

Mundtlig

 7,8(15)

Engelsk

Skriftlig

 6,87(15)

 

Mundtlig

 6,87(15)

Tysk (Prøvefag til udtræk)

Skriftlig

 6,13(15)

 

Mundtlig

 7,07(15)

Tysk (Frivilligt prøvefag)

Skriftlig

 

 

Mundtlig

 

Fransk (Prøvefag til udtræk)

Skriftlig

 

 

Mundtlig

 

Fransk (Frivilligt prøvefag)

Skriftlig

 

 

Mundtlig

 

Fysik/kemi

Praktisk/mundtlig

 7,73(15)

Biologi

 

 6,87(15)

Geografi

 

 7,33(15)

Historie

 

 7,93(15)

Samfundsfag

 

 8(15)

Kristendomskundskab

 

 

Håndarbejde

Praktisk/mundtlig

 

Sløjd

Praktisk/mundtlig

 

Hjemkundskab

Praktisk/mundtlig

 

 

Vurderinger og evalueringer

 

Karakter

Obligatorisk projektopgave

 

Fri selvvalgt opgave

 

Folkeskolens afsluttende prøve: Bundne prøvefag

Dansk

Læsning

 6,86(14)

 

Retskrivning

 6,5(14)

 

Skriftlig fremstilling

 8,29(14)

 

Orden

 6,14(14)

 

Mundtlig

 8,5(14)

Matematik

Matematiske færdigheder

 6,29(14)

 

Matematisk problemløsning

 5,5(14)

Engelsk

Mundtlig

 8,36(14)

Fysik/kemi

Praktisk/mundtlig

 5(14)

 

Folkeskolens afsluttende prøve: Prøvefag til udtræk

Engelsk

Skriftlig

 

Tysk

Mundtlig

 5,93(15)

Fransk

Mundtlig

 

Historie

Mundtlig

 

Samfundsfag

Mundtlig

 

Kristendomskundskab

Mundtlig

 

Biologi

Skriftlig

 

Geografi

Skriftlig

 8(14)

 

Folkeskolens afsluttende prøve: Frivillige prøvefag

Tysk

Skriftlig

 

 

Mundtlig

 

Fransk

Skriftlig

 

 

Mundtlig

 

Håndarbejde

Praktisk/mundtlig

 

Sløjd

Praktisk/mundtlig

 

Hjemkundskab

 

 

 

Vurderinger og evalueringer

 

Karakter

Obligatorisk projektopgave

 

Fri selvvalgt opgave

 

typo3/alt_main.php