Forside  ->  Klasser   ->   Tidligere årgange   ->   Årgang 1989   ->   Begyndelsen

ET VINDUE UD MOD VERDEN.


I august 1997 besluttede vi, at 8. klasseturen skulle gå til San Francisco.

Vi kontaktede Kaospiloterne, som har deres 3. uddannelsesår i San Francisco og spurgte, om de ville hjælpe os med kontakter i Californien, og vi kom med i deres projekt, der handlede om udveksling mellem Skandinavien og Bay-area.

Vi mailede mange breve til dem om vores ønsker, og de hjalp os både med indkvartering, pratikskole, vandrehjem, kontakt til Alcatraz, Glide Memorial Church, busleje og naturvejleder.

Vi tjente penge via sambajobs, hvor vi tog ud og spillede på skoler, institutioner for fysisk- og psykisk handicappede og en enkelt festival, vi søgte også fonde (uden held), vi fik penge fra skolens rejsefond og vi arrangerede 2 store fester på skolen, hvor overskuddet gik til vores rejse.

 

ET VINDUE UD MOD VERDEN.

Om rejseprojektet i 8. klasse.

Det er en utrolig spændende udfordring at arbejde med rejseprojektet. Alle forberedelserne rummer aktiviteter, der styrker den enkeltes og gruppens gå-på-mod og initiativrigdom: Her er chancen for virkelig at prøve sig selv af på mange forskellige planer, her er et væld af opgaver af meget forskellig karakter, der skal løses, og her er plads til fælles klasse arbejde, gruppearbejde og den individuelle indsats. I årets løb har der været mange chancer for at tage en opgave på sig, være med til at løfte det fælles projekt, kaste sig ud i noget ukendt, lære mens man løser opgaverne og at stille krav og være selvkritisk.
Alle rejseforberedelserne giver mening og træner eleverne i nogle aldeles brugbare færdigheder, som de kan bruge senere i livet. Arbejdet i fremtidens samfund bliver mere og mere projektorienteret, flere og flere bliver ansat som free-lance medarbejdere og nogle vil komme til at arbejde hjemme eller i computercentre, ansat af virksomheder, der måske ligger på den anden side af kloden. Der bliver forhåbentlig større mulighed for at øve indflydelse på sit eget arbejde, og større mulighed for at bruge sine talenter i flere forskellige sammenhænge, alt dette får eleverne en lille forsmag på i arbejdet med rejseforberedelserne.
8. klasse har lige fra begyndelsen af skoleåret været meget optaget af deres rejse, og de har været nogle formidable samarbejdspartnere. De er gode til at tage ansvaret for en opgave på sig, og de kan løse utrolig mange slags opgaver.
Der skal tages mange diskussioner hen ad vejen, og klassen får løbende træning i en demokratisk beslutningsproces. De udvikler deres evne til at formulere sig og til at lytte til andre, og 8. er 16 forskellige personligheder, der på hver deres måde deltager frugtbart i dette samarbejde.
Eleverne har været involveret i stort set alt, hvad der har med rejsen at gøre. De har skrevet fondsansøgninger, fundet relevante fonde at søge, e-mailet, faxet , telefoneret, søgt oplysninger på internettet, skrevet personlige breve, beskrevet deres ideer med vores rejseprojekt, hvem vi er, hvad vi gerne vil, og hvad vi kan tilbyde andre. Eftersom rejsen i år går til San Francisco har 8. også trænet deres engelsk sammen med forberedelserne, idét al korrespondance og telefonsamtaler foregår på engelsk, og meget af den litteratur, vi har læst, også er på engelsk.
En rejse er også en chance for at kigge indad: Hvem er vi egentlig? Hvad karakteriserer Århus Friskole? Hvordan kan vi karakterisere vores ungdomsliv i Danmark? Hvordan fungerer det danske skolesystem? De spørgsmål arbejder vi også med, da vi skal fortælle om os selv og vores ideer "over there".
Vi øver også vores evne til at at være en del af et "uoverskueligt" projekt, der langsomt udvikler sig hen mod noget mere og mere struktureret: Tage skuffelserne i stiv arm, når aftaler glipper, breve ikke når frem, E-mailen ikke virker.....og få energien op at stå igen og være parat til at løse nye opgaver. Nysgerrigheden og stædigheden er vigtig.
I de næste 5 uger skal 8. arbejde med selvstudier, der tager sit udgangspunkt i rejsemålet. Vi har stillet krav til selvstudiet: Der skal være mulighed for at undersøge noget d.v.s. tilgængelige materialer i passende sværhedsgrad, og der skal være interesse og gode arbejdsgrupper. Vores selvstudiemotto er: Hellere vide meget om en ting end lidt om mange ting. I denne opgave får 8. også træning i disponering og strukturering. De skal opdage forskellige angrebsvinkler på stoffet, lære at arbejde undersøgende og sørge for at have en historisk dimension med i emnet. Eftersom det er elevernes eget studie, skal de selv tage stilling til arbejdsbeskrivelsen og tidsplanen fra mig.
De har valgt at beskæftige sig med følgende emner: Indianernes historie, Yosemites historie, San Franciscos historie, Californiens hippiebevægelse, forskellen mellem rig og fattig i Californien, Alcatraz og U.S.A.´s fængselspolitik, religiøse sekter i U.S.A., rumforskning i U.S.A. og trendsættere og tøjmode i U.S.A. med "Fozz" som udgangspunkt. Studierne afsluttes med fremlæggelse og diskussion i klassen og med en skriftlig rapport.
Vi har også arbejdet med avisartikler og set film som udgangspunkt for diskussioner i klassen.Vi har f.eks. læst om "Jihad og McWorld", "U.S.A. og drivhuseffekten", vi har set filmen om "Wounded Knee" og en film om indianernes sølle liv i dag, så har vi haft besøg af 2 gæstelærere, den ene amerikansksprogede. Vores emner i engelsk hænger også vældig godt sammen med rejseprojektet til U.S.A. : Martin Luther King, amerikansk musikkultur, Stevie Wonder, Michael Jackson, ung i U.S.A., det amerikanske skolesystem, indianske myter på engelsk fra Yosemite (Et indianerreservat, der nu er nationalpark, hvor vi skal bo en uge).
Vores samarbejdspartnere i San Francisco er kaospiloterne, der har deres andet uddannelsesår i San Francisco. Vi har en livlig korrespondance med dem, og de hjælper os med kontakter. 8.klasse skriver ugebreve til dem om, hvordan vi arbejder med rejsen på skolen, senest om fastelavnsfesten,(forberedelserne, udsmykningen, boderne og indtjeningen) og om studiegrupperne ( emnevalg , studieform og materialevalg). Vi bliver så brugt som eksempel i deres projektopgave "Skandinavian Exploration Center", som er et projekt , der har som mål at skabe en permanent "landingsbane" for skandinaviske virksomheder, organisationer og individer, der ønsker at orientere sig i den KnowHow der findes i og omkring San Francisco. Det lyder fornemt. De kalder det et scan- amerikansk liv. I den forbindelse skal vi også deltage i forskellige lege i San Francisco, bl.a. skal vi være trendjægere i byen og aflægge rapport om vores resultater, og vi skal "se" på vores egen kultur gennem "U.S.A. briller".
Vi arbejder i øjeblikket på 3 rejsehovedprojekter: Home- project, Glide Memorial Church og Yosemite National Park.
Home-project i Alameda er et program, hvor unge highschoolstudenter (14- 18 år) kommer fra klokken 12- 14.45 hver dag. For at komme med i Home udfylder børnene et ansøgningsskema. De vælges ud fra deres etniske baggrund, som skal præsentere befolkningen på Alameda. De børn, der bliver valgt, får ordnet deres skoleskema, så de kan tilbringe eftermiddagen på Home. På Home lærer eleverne, hvordan man organiserer et projekt. De skriver ansøgninger til fonde og lærer at kontakte folk pr. telefon De lærer, hvordan man holder møder, og hvordan man får tilgang til det netværk og de mennesker, man har brug for. Foruden at arbejde på projekter gennemgår eleverne forskellige kurser bl.a.: Fremlægning for en stor gruppe mennesker, holde tale og foredrag og arbejde med kroppen.
Når et semester er overstået skal de fremlægge deres projekt for en dommerkomité. Eleverne skal fortælle om, hvordan de har arbejdet , og hvad de har lært. Derefter får de udtalelser og karakterer. Sidste semester valgte børnene følgende projekter: Youth in the Media, Fashion Group, Café, Skatepark, Documentary og College Career.
Deres idéer minder en del om Friskolens, og vi håber på en frugtbar, gensidig idéudveksling med temaet "Fremtidens Skole".Vi arbejder på at besøge børnene på Home 1 uge med privat indkvartering og skolegang på highschool og Home Project, kontakten er lige ved at være O.K., men har været kritisk, da en del af vores korrespondance både med postvæsenet og med E-mails er gået Home forbi, men vi arbejder på sagen. Frustration...ikke lade sig slå ud....
Glide Memorial Church er en kirke i San Franciscos sorte kvarter, den ledes af Pastor Cecil Williams. Ud over at være gospelkirke med et 120 mand stort kor og et 6 mand stort band, der afholder gudstjeneste 2 gange hver søndag, leder pastoren også et gigantisk hjælpeprogram for fattige, aidssyge og hjemløse i San Francisco. Der serveres mad 3 gange dagligt for 3500 fattige, hjemløse mennesker, der er hjælpeprogrammer og netværksprogrammer for ensomme, skolehjælp , computerhjælp, sommerlejre, hjælp til uddannelse og arbejdsmarkedskendskab for børn og unge, der et et stort hjælpeprogram for aidsramte og for enlige mødre og al arbejde er baseret på frivillig basis.
Her skal vi gi´2 koncerter og hjælpe med at servere mad. Kontakten er O.K.
I Yosemite National Park skal vi opleve en storslået natur. Dette område er et forhenværende indiansk område og siges at være U.S.A.´s smukkeste naturpark.
Vi havde nok aldrig drømt om, at det var så vigtigt at planlægge alt så detaljeret, inden vi tog hjemmefra, men alle overnatninger i San Francisco er nød til at være på plads, da der hurtigt bliver udsolgt, ligeså camping i Yosemite, som er meget efterspurgt, så det er først til mølle....
Lige nu er vi midt i alle forberedelserne, og vi er godt på vej. 8. har haft nogle gode musikjobs og har lige sammensat det musikshow, der skal med på rejsen. Vi glæder os allesammen MEGET til de oplevelse, der venter os, og vi håber også rejsen giver stof til projektopgaven i 9.klasse og kontakter, vi vil kunne få glæde af i fremtiden.

Hilsen fra Anette (lærer i 8.)