Århus Friskoles historie


Århus Friskole blev i sin tid oprettet af forældre, der savnede et alternativ til folkeskolen. De ønskede en overskuelig og hjemlig skole for deres børn. Musisk udfoldelse, kropslighed, socialt nærvær og engagement skulle være den røde tråd, og i april 1952 blev dørene slået op i lokaler på Brendstrupvej i det nordlige Århus.

 

Allerede året efter flyttede skolen ind i en villa på Marselisvej tæt på både midtbyen, skoven og vandet. Her blev elever og lærere boende i 15 år, før de flyttede endnu engang - denne gang til nogle nedlagte fabriksbygninger i Stautrup lidt uden for Århus. Bygningerne er løbende blevet renoveret, der er blevet bygget til af flere omgange, og vi har nu holdt til på samme sted siden 1968.

 

For mere historie - læs Bogen om Århus Friskole