Profil – Sekretær på Århus Friskole


Lønninger:

Lærere, pædagoger, rengøring, køkken, pedel, sekretær – med tilhørende indblik i overenskomster på området Lærere, bupl, 3F og HK.

Deltage i udarbejdelse af opgaveoversigter, oprette ansættelsesbreve ved nyansættelser og beregne anciennitet.

Indhente børneattester, samtykkeerklæringer mv. på vikarer og nyansatte.

 

Elevadministration:

Opkræve skolepenge mv. månedligt og lejrbetaling, når klasserne er på lejr.

Fordele fripladstilskud og befordringstilskud.

Opkræve depositum og indmeldelsesgebyr for nye elever – og returnere depositum på elever, som forlader skolen.

Opdatere venteliste – og sammensætte nye børnehaveklasser.

Lave opgørelser 5/9 til skolens revisor og til Undervisningsministeriet – via digital portal.

Rykke debitorer, som ikke betaler til tiden.

Indskrive karakterer på 9. klasse – standpunkt, års- og eksamenskarakter og udskrive eksamensbevis.

 

Økonomi:

Daglig betaling af kreditorer og bogføring af bilag.

Afstemninger – bank, debitorer, kreditorer og diverse konti i økonomisystemet.

Løbende følge indtægter og udgifter i forhold til budgettet. Udskrive balance mindst hvert kvartal med budgetopfølgning og kommentarer.

Løbende søge refusioner: sygedagpenge, barselsdagpenge, flexjob tilskud, vikarkassetilskud mv.

Udarbejde forslag til budget (oktober-november måned) – med kommentarer.

Udarbejde udkast til årsregnskab – materiale klar til revision ultimo januar måned.

 

Diverse:

Løbende indberetninger til diverse offentlige instanser.

Telefonpasning

Deltage i generalforsamling og enkelte bestyrelsesmøder.