Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 210 elever, med 20-22 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.
--
en skole, hvor børn trives.

Generalforsamling i det gode vejr


Årets generalforsamling på Århus Friskole startede med 3 opvisningsnumre fra New Orleans, Brasilien og Afrika leveret af 7.klasse, der også (sammen med deres forældre) havde mad klar til alle deltagere og senere passede klassen børn. På den måde tjener de en skilling til den kommende 8.klasses tur – og får lidt rutine i at optræde.

Det var en fin generalforsamling med megen god debat – i den første time debatterede vi bæredygtighed og klodens tilstand – og hvad kan og skal vi gøre på ÅF? Senere startede den egentlige generalforsamling, hvor vi fik valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen, der fremover består af 7 medlemmer + 2 suppleanter. Læs meget mere i et af de kommende fredagsbreve, hvor referatet fra generalforsamlingen bliver offentliggjort. Asger

Rundvisning


Næste rundvisning på skolen er tirsdag den xx-xx 2018 kl. 14.00. Tilmelding til rundvisning på mail: kontor@aarhusfriskole.dk eller telefon 86283354.

 

Fredagsbrevene:


Klik for fredagsbrevene

 

Vi har ledig plads - til en dreng og en pige i 7. klasse.

Vi har ledig plads - til en dreng i 5. klasse.